Pelle njoammil

Hørespill

Karen Anne Buljo har skrevet hørespillet Pelle Njoammil handler om Risten Iŋga, en jente på 6 år, som begynner på skolen til høsten. Risten Iŋga bor i Sáttomielli sammen med faren sin. Nå er det sommerferie og Risten Iŋgá er trist siden alle barna har reist på ferie. En dag skjer det noe merkelig mens hun sitter ute på trappa... Musikken til hørespillet er også komponert av Karen Anne Buljo. Arrangement og innspillinga er gjort i Skadja Studio. Innspilling med skuespillere og mixing av hørespillet er gjort på Davvi Girji. Utgiver Davvi Girji.