Mest ditt / Eanas du

Informasjon om Finnmarksloven

Vil du vite hvordan Finnmarksloven berører deg?. Innspilt i Skadja Studio 2007.