Eallit demensa davddain


CD´n inneholder innformasjon på nord og lulesamisk om hvordan vi skal forholde oss til mennesker med aldersdemens. Innspilt 2004 i Skadja Studio.

1. Álggu lohkan
2. Mu sillon mainno Hearra (salbma)
3. Eallit demeansa dávddain
4. Álggu lohkan
5. Råhkålvis (salbma)
6. Eallit demeansa dávddain